Kontakt

Vill ni boka eller ha mer information om Hertz Minnes lokaler kontakta oss på 072-54 54 185 eller via mejl info.hertzminne@gmail.com

Bokningsregler:
Bokning av lokal är endast giltig när påskrivet kontrakt har inkommit och bokningsavgift har betalats. Preliminär bokning gäller i 7 dagar. Har inte kontrakt inkommit inom tiden, stryks bokningen.

Bokningsavgiften är 10% av hyresbeloppet. Vid eventuell avbokning betalas bokningsavgiften ej tillbaka. Hyresbelopp och bokningsavgift betalas till PG 73 54 64-0. Full betalning ska ske senast 45 dagar före hyrestillfället, enligt kontrakt.

Hertz Minne är beläget alldeles intill Söndrums kyrka.
Postadress:
Hertz Minne
Söndrum Hertz Minne 345
302 41 Halmstad

Lämna ett svar